Logo

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska

Trwałość i termin ważności leków przygotowywanych w aptece (2 punkty z puli miękkich)
https://poia.clickmeeting.com/trwalosc-i-termin-waznosci-lekow-przygotowywanych-w-aptece-2-punkty-z-puli-miekkich-
Interakcje międzylekowe cz. 2 (2 punkty z puli miękkich)
https://poia.clickmeeting.com/interakcje-miedzylekowe-cz-2-2-punkty-z-puli-miekkich-
Interakcje międzylekowe cz. 3 (2 punkty z puli miękkich)
https://poia.clickmeeting.com/interakcje-miedzylekowe-cz-3-2-punkty-z-puli-miekkich-
Interakcje międzylekowe cz. 4 (2 punkty z puli miękkich)
https://poia.clickmeeting.com/interakcje-miedzylekowe-cz-4-2-punkty-z-puli-miekkich-
Interakcje międzylekowe cz. 5 (2 punkty z puli miękkich)
https://poia.clickmeeting.com/interakcje-miedzylekowe-cz-5-2-punkty-z-puli-miekkich-