Logo

Choroby pasożytnicze wywoływane przez nicienie-bagatelizowane i zapomniane zagroż. (2 pkt. miękkie)

Date

Monday, November 28, 2022

Time

07:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Agenda


RAMOWY PLAN SZKOLENIA:
  1. 19:00 to 19:05  Powitanie - Jacek Brodziński - wiceprezes Rady Podkarpackiej Okręgowej Izby              Aptekarskiej w Rzeszowie
  2. 19:05 to 20:30  Szkolenie, które poprowadzi Prof. dr hab. n. farm. Anna  Bogucka-Kocka - Kierownik Katedry i Zakładu Biologii z Genetyką Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
  3.  ok. 20:30          Sesja pytań i odpowiedzi o ile się takowe pojawią
  4.  ok. 20:45          Zakończenie spotkania

  5. Jacek Brodziński - wiceprezes Rady Podkarpackiej OIA

Presenter

prof. dr hab. n. farm. Anna Bogucka-Kocka

jest absolwentką lubelskiej farmacji, rocznik 1988, dyplom magistra farmacji na kierunku aptecznym uzyskała z wyróżnieniem. Od 1988 do 2015 r. pracowała w Katedrze i Zakładzie Botaniki Farmaceutycznej, od października 2015 roku pracuje w Katedrze i Zakładzie Biologii z Genetyką U M w Lublinie pełniąc funkcję kierownika. W 1997 r. uzyskała stopień doktora nauk farmaceutycznych, w 2011r. stopień doktora habilitowanego na podstawie wyróżniającej się i nowatorskiej rozprawy habilitacyjnej a w 2020 r uzyskała tytuł profesora n. farm. W 2007 r. uzyskała tytuł specjalisty w specjalności „Lek roślinny”. W 2013 ukończyła z oceną bardzo dobrą z wyróżnieniem, studia podyplomowe w zakresie „Menedżer Badań Naukowych i Prac Rozwojowych”, organizowane przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” oraz Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Opublikowała 188 prac naukowych w renomowanych czasopismach naukowych o łącznym współczynniku IF = 290,758 (6844PK). Jest również współautorem 18 przyznanych patentów. Laureatka licznych nagród i odznaczeń, także tych państwowych jak Medal KEN czy Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.